Вверх
Например: Microsoft, Dendy, Sony, Xbox, PSP, Vita, PlayStation

Правила использования

        ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

              1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний документ є пропозицією (офертою) укласти договір з дистанційної  форми продажу товарів, які представлені в інтернет-магазині Продавця http://www.hitmarket.com.ua

1.2. Прийняття пропозиції (акцепту)  укласти даний Договір є повною і безумовною згодою покупця  з умовами даного Договору.

1.3. Укладення цього Договору здійснюється шляхом електронного обміну даними між Продавцем та Покупцем за допомогою телекомунікаційних систем (мережі інтернет).

1.4. Умови цього Договору встановлюються однаковими для будь-яких покупців та для будь-якого товару, розміщеного в Інтернет-магазині Продавця http://www.hitmarket.com.ua

1.5 Даний Договір, укладений в електронній формі є підставою для виникнення взаємних прав та обов’язків між Продавцем та Покупцем та має однакову юридичну силу з аналогічним договором, укладеним у простій письмовій формі.

1.6. Даний Договір не може бути визнаний недійсним виключно на тій підставі, що він укладений й здійснений  в електронній формі.

1.7. Покупці за даним Договором користуються усіма правами, передбаченими Цивільним Кодексом України.

1.8. Правовідносини між Продавцем та Покупцем регулюються Цивільним Кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів», «Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями», затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. та іншими нормативно-правовими актами України.

              2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Продавець - інтернет-магазин Хітмаркет.

2.2. Покупець - фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, визначених цим Договором.

2.3. Інтернет-магазин - веб сторінка  Продавця - http://www.hitmarket.com.ua призначена для демонстрації зразків товару та оформлення договорів з дистанційної форми продажу за допомогою телекомунікаційних систем (мережі інтернет).

2.4. Товар - перелік найменувань асортименту, що представлений в Інтернет-магазині.

2.5. Каталог - інформація про товари, розміщена в Інтернет-магазині.

2.6. Оферта- публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу, на умовах, зазначених у даному Договорі.

2.7. Акцепт- повне та беззаперечне прийняття покупцем умов договору.

2.8. Замовлення – вибір Покупцем, окремої позиції (позицій) товару представленого в інтернет-магазині Продавця за допомогою дистанційних засобів зв'язку.

2.9. Служба доставки - підприємство, що здійснює діяльність, пов’язану з транспортними перевезеннями.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, обраний в Інтернет-магазині, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар в порядку та на умовах визначених даним Договором.

3.2. Даний Договір набуває чинності з моменту заповнення Покупцем електронного бланку замовлення в Інтернет-магазині і дії до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАКАЗУ

4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення через Інтернет-магазин.

4.2. Для оформлення замовлення Покупцю потрібно обрати товар, заповнити електронний бланк замовлення та підтвердити ознайомлення з умовами даного Договору в Інтернет-магазині.

4.3. Під час заповнення електронного бланку замовлення Покупець повинен вказати наступну інформацію:

- фамілія, ім’я, по батькові Покупця;

- адреса доставки Замовлення;

- контактний телефон Покупця;

- адреса електронної пошти Покупця.

4.4. Після виконання Продавцем дій, зазначених у п.п. 4.2., 4.3. цього Договору, Продавець зв’язується з Покупцем шляхом телефонного зв’язку та/або електронної пошти, підтверджує прийняття замовлення до оформлення, узгоджує з покупцем строки доставки та форму оплати вартості Товару.

4.5. Якщо замовлений товар відсутність у Продавця останній повинен негайно повідомити про це Покупця та запропонувати Товар аналогічний за експлуатаційними характеристиками та ціною.

4.6. У випадку відсутності товару у Продавця та відмови Покупця від заміни на товар, аналогічний за експлуатаційними характеристиками та ціною Продавець вправі анулювати замовлення, про що повідомляє Покупця за допомогою електронної пошти або телефонним номером, вказаними при реєстрації.

      5. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціни в Інтернет-магазині вказані у національній валюті України – гривнях.

5.2. Покупець оплачує замовлення будь-яким способом, обраним в Інтернет-магазині.

5.3. Оплата вартості товару здійснюється в національній валюті України.

5.4. Оплата вартості товару здійснюється готівкою, накладеним платежем (оплата при отриманні замовлення), в безготівковій формі у тому числі за допомогою банківських пластикових карт VISA або MASTERCARD.

5.5. Вартість товару зазначена в Каталозі не включає вартості послуг доставки товару.

5.6. Вартість послуг доставки товару оплачується Покупцем за тарифами, встановленими відповідною службою доставки.

5.7. Готівкою оплата вартості товару здійснюється в момент отримання товару від Продавця на підставі квитанції, товарного чи касового чеку або іншого документу, що засвідчує факт купівлі товару.

5.8. Якщо Покупець самостійно вивозить товар зі складу Продавця оплата вартості товару здійснюється шляхом внесення готівки до каси Продавця.

5.9. При оплаті накладеним платежем Продавець здійснює оплату вартості товару в момент одержання товару від Служби доставки.

5.10. Оплата вартості товару в безготівковій формі здійснюється на підставі рахунку на оплату, який надсилається на адресу електронної пошти Покупця після оформлення замовлення в Інтернет-магазині.

5.11. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця по сплаті ціни товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок, вказаний Продавцем.

6. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Товар, придбаний Покупцем, може бути вивезений ним самостійно зі складу Продавця.

6.2. Продавець доставляє товар, замовлений Покупцем, самостійно, або за допомогою Служби доставки.

6.3. Доставка товару в межах міста Одеси здійснюється Продавцем.

6.4. Доставка товару в межах території України здійснюється Службою доставки, за вибором Покупця та погодженої з Продавцем.

6.5.Термін доставки товару визначається, виходячи з відстані та регіону доставки.

6.6. Час, термін, адреса (склад Служби доставки) доставки товару попередньо узгоджується з Покупцем.

6.7. Інформація з номером товарно-транспортної накладної Служби доставки надсилається Покупцеві через текстове повідомлення (СМС) на номер мобільний зв’язку, вказаного Покупцем під час оформлення замовлення товару в Інтернет-магазині.

6.8. Інформація про прибуття товару на склад Служби доставки надсилається Покупцеві через текстове повідомлення (СМС) на номер мобільний зв’язку, вказаного Покупцем під час оформлення замовлення товару в Інтернет-магазині.

6.9. Товар видається Покупцеві на складі Служби доставки при пред'явленні оригіналу паспорту або водійського посвідчення, під розписку в примірнику товарно-транспортної накладної, що залишається у Служби доставки.

6.10. Право власності на товар переходить до Покупця в момент одержання товару Покупцем під розписку в накладної або товарно-транспортної накладної.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1 Продавець зобов’язується:

7.1.1. Усіляко сприяти покупцеві у вільному виборі товарів.

7.1.2. Надавати покупцеві у доступній формі необхідну, достовірну та своєчасну  інформацію про товар.

7.1.3. Надавати покупцю кваліфіковану консультацію щодо експлуатаційних характеристик, відмінних ознак, призначення, властивостей товару.

7.1.4. Здійснити доставку товару за адресою та в строки узгоджені з Покупцем.

7.1.5. Здійснити доставку товару на адресу покупця в упакованому вигляді, що у розумному сенсі забезпечує збереження товару при транспортуванні.

7.1.6. Передати покупцю товар належної якості.

7.1.7. Одночасно з товаром передати покупцеві заповнений гарантійний талон, експлуатаційні документи на товар, квитанцію, товарний чи касовий чек, або інший документ, що засвідчує факт купівлі товару.

7.1.8. Забезпечити гарантійний ремонт (обслуговування) товару в порядку та на умовах, визначених цим Договором та нормами чинного законодавства України.

7.1.9. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених  даним Договором та чинним законодавством України.

7.2. Покупець зобов’язується:

7.2.1. До моменту оформлення замовлення та оплати вартості товару ознайомитися зі змістом цього Договору на веб - сторінці http://www.hitmarket.com,ua

7.2.2. При оформленні замовлення повідомити правдиву інформацію про себе, зокрема фамілію, ім’я, адрес електронної пошти, контактний телефон та адресу доставки товару.

7.2.3. Після оформлення замовлення здійснити оплату вартості товару.

7.2.4 Дотримуватись правил експлуатації товару.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

8.1. Покупець  має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, за умови, що товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим товаром.

8.2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.

8.3. Продавець виконує гарантійний ремонт (обслуговування) товару протягом гарантійного терміну експлуатації.

8.4. Закінчення гарантійного терміну експлуатації товару означає вичерпання дії гарантійних зобов'язань Продавця.

8.5. Гарантійний термін експлуатації товару становить один рік.

8.6. Гарантійний термін обчислюється від дня доставки товару покупцю.

8.7. Термін експлуатації товару гарантується за умови дотримання Покупцем правил експлуатації Товару.

8.8. Правила експлуатації товару визначаються в експлуатаційних документах, які передаються (доставляються) Покупцю одночасно з товаром.

8.9. Гарантійні зобов'язання даються Продавцем у гарантійного талоні на товар.

8.10. Заповнений гарантійний талон на товар передається (доставляється) покупцю одночасно з товаром.

8.11. На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності гарантійного талону, експлуатаційних документів, пломб виробника, відсутності пошкоджень товару, які могли викликати несправність та за умови дотримання вимог експлуатації товару.

8.12. Доставка товару на гарантійний ремонт (обслуговування) та повернення товару Покупцю здійснюється силами і засобами Покупця.

8.13. Для визначення причин втрати якості товару, гарантійний термін якого не вичерпався, Продавець вправі відправити такий товар на експертизу.

8.14. Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару покупцю внаслідок порушення ним встановлених правил експлуатації, вимоги Покупця стосовно гарантійного ремонту (обслуговуванню) не підлягають задоволенню, а покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцю витрати на проведення експертизи.

8.15. З усіх питань, пов’язаних з обміном та гарантійним ремонтом (обслуговуванням) товару покупець звертається на адресу Продавця.

 9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Укладаючи цей Договір Покупець дає згоду на збір і обробку персональних даних про себе в обсязі, необхідному й достатньому для виконання умов цього Договору, зокрема здійснення доставки товару.

9.2. Продавець зобов’язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупця.

9.3. Продавець збирає й обробляє персональні дані Покупця, отримані відповідно до пункту 4.3. цього Договору виключно з метою виконання умов цього Договору.

9.4. Продавець вправі передати персональні дані Покупця третім особам виключно в цілях виконання доставки товару Покупцю.

 10. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Покупець має право розірвати даний Договір, шляхом повідомлення продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту укладення Договору.

10.2. У випадку розірвання Договору Покупцю повертається вартість сплаченого товару

10.3. У випадку розірвання Договору Покупцю не повертається вартість послуг Служби доставки.

10.4. Покупець не має права розірвати даний Договір якщо він відкрив товар під яким розуміється носій комп'ютерної інформації, який постачається запечатаним.